“Merakın, örgün eğitimde hayatta kalması bir mucize.” - Albert Einstein

“Merakın, örgün eğitimde hayatta kalması bir mucize.”

- Albert Einstein

Dünyamızdaki her şey matematiksel yasalara uyar: Yıldızların ve galaksilerin hareketinden telefon sinyallerinin iletilmesine, otobüs tarifelerine, hava tahmini ve çevrimiçi bankacılığa kadar. Matematik, tüm bu örnekleri tanımlamamıza ve açıklamamıza izin verir ve bunların altında yatan kalıplar hakkında derin gerçekleri ortaya çıkarabilir.

Ne yazık ki okul müfredatı çoğu zaman matematiğin inanılmaz gücünü ve muhteşem güzelliğini aktarmada başarısız oluyor. Çoğu durumda, okul matematiği basitçe soyut kavramları ezberlemekle ilgilidir. Bir öğretmen (veya bir video veya bir mobil uygulama) belirli bir problem türünün nasıl çözüleceğini açıklar, öğrencilerin onu hatırlaması ve sonra bunu ödev veya sınavı çözmek için kullanması gerekir. Bu yöntem yüzyıllardır çok az değişti ve pek çok öğrencinin matematikten hoşlanmamasının en büyük nedenlerinden biri oldu.

Aslında, matematik çalışma süreci genellikle gerçek içerikten çok daha önemlidir: Problem çözmeyi, mantıksal akıl yürütmeyi, genellemeyi ve soyutlamayı öğretir. Matematik yaratıcılık, merak, sürpriz ve hayal gücü ile ilgili olmalıdır, ezberlemekle değil.

En son teknolojiyi ve yenilikçi yeni müfredatı kullanarak matematik öğrenmeyi daha aktif, kişiselleştirilmiş ve eğlenceli hale getirmek istiyoruz.